Direkt till innehåll

Fler trafikförändringar vid Nordstan

Den 6 maj sker nästa stora trafikhändelse vid Nils Ericsonsgatan, då förbindelsen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan stängs. Trafiken leds om på en tillfällig väg.

Sedan början av april har arbeten pågått vid Nils Ericsonsgatan mellan Nordstan och Centralstationen som på olika sätt har påverkat trafiken. Orsaken är framförallt den pågående byggnationen av Västlänken.

Förbindelse stängs
Den 6 maj får trafiken i området vänja sig vid ännu en trafikförändring, då kopplingen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan stängs. Detta berör främst trafik till och från Nordstans parkeringshus och lastgata samt gång- och cykeltrafiken.

Motortrafiken från Kanaltorgsgatan kommer att ha två färdvägar att välja mellan. Det ena alternativet är att svänga höger in på Nils Ericsonsgatan, vilket är möjligt idag. Det andra alternativet är att svänga vänster in på Nils Ericsonsgatan, vilket inte har varit möjligt hittills, och fortsätta på en tillfällig, nybyggd väg som sträcker sig fram till Södra Sjöfarten, se karta nedan.

Ny, tillfällig gång- och cykelbana
Eftersom förbindelsen till Bergslagsgatan även stängs för gång- och cykeltrafiken har en ny, tillfällig gång- och cykelbana byggts. Den går längs med den nya, tillfälliga bilvägen och fortsätter fram till Bergslagsrondellen och vidare mot Nils Ericsonsterminalen, se karta nedan.

Klicka för större karta:

 

Från den 6 maj inleds även rivningen av de tre yttersta gaterna på Nils Ericsonsterminalen, 39, 40 och 41. Detta gör att vissa busslinjer kör från andra gater än vad de normalt gör.

Gå in på Västtrafiks reseplanerare för information om förändringar

I samband med detta flyttas bilkörfältet som går från Nils Ericsonsgatan till Bergslagsgatan en aning i sidled. Denna trafiklösning gäller fram till den 17 juni, då genomfartstrafiken på Nils Ericsonsgatan, i riktning från Åkareplatsen mot E45, stoppas. Mer information kommer när trafikomläggningen närmar sig.

Större trafikpåverkan på Nils Ericsonsgatan
Som vi tidigare har skrivit pågår arbeten på Nils Ericsonsgatan som påverkar bil- och busstrafiken stort, se tidigare artikel nedan. Från den 8 maj påverkas motortrafiken i ännu större utsträckning, då endast ett körfält är öppet på Nils Ericsonsgatan i vardera riktning. Flera busslinjer som kör på Nils Ericsonsgatan mot Hisingen får nya hållplatslägen. Denna trafiklösning kvarstår i cirka tre veckor.

Bilar och bussar delar körfält på Nils Ericsonsgatan

På grund av den besvärliga trafiksituationen på Nils Ericsonsgatan så rekommenderas du att välja andra platser i närområdet för hämtning och lämning av nära och nära vid Centralstationen.

Läs också