Direkt till innehåll

Flera cykellopp i staden i helgen

Den 27-28 maj fylls staden av cyklister när det är dags för det årliga cykelevenemanget Göteborgsgirot. Räkna med begränsad framkomlighet och avstängningar vissa tider.

Under Göteborgsgirot genomförs ett antal olika cykellopp i och runt Göteborg med start och målgång på Heden. För övrig trafik kommer det innebära begränsad framkomlighet och trafikavstängningar vissa tider utefter bansträckningen.

Avstängda gator

Det första loppet startar klockan 9.00 på lördagen och genomförs delvis med poliseskort, vilket stoppar trafiken tillfälligt.

Levgrensvägen vid Nya Ullevi är avstängd klockan 12.00-17.00 under både lördag och söndag. Medan loppen pågår är framkomligheten begränsad i korsningen mellan Bohusgatan och Skånegatan.

Kollektivtrafik, gång och cykel

För gående och cyklister längs bansträckningen kan framkomligheten tidvis vara begränsad. Funktionärer på plats hjälper till med att släppa fram trafiken.

Vissa busslinjer får ändrade körvägar förbi Heden. Sök din resa i Västtrafiks app To Go för mer info.

Hisingen runt och Västkusten runt

Under lördagen pågår även två andra cykellopp – Hisingen runt och Västkusten runt. Start och målgång sker klockan 09.00 på Lindholmen och cyklisterna samsas under loppet med övrig trafik. Vanliga trafikregler gäller och funktionärers anvisningar ska följas.

Läs också