Direkt till innehåll

Flytt av körfält i "Allén"

Körfälten i ”Allén” i riktning mot Järntorget ska flyttas närmare Hagakyrkan.

Körfälten i ”Allén” i riktning mot Järntorget ska flyttas närmare Hagakyrkan.

Den 30 september ska körfälten i ”Allén” i riktning mot Järntorget flyttas till ett sydligare läge i höjd med Hagakyrkan.

Vid “Allén” pågår arbetet med Västlänken Station Haga som påverkar trafiken på olika sätt i perioder. Den 30 september sker en förändring för biltrafiken i riktning mot Järntorget, då körfälten flyttas en bit söderut i höjd med Hagakyrkan.

Omläggningen startar den 30 september klockan 22.00 och pågår under några timmar. Det innebär ingen större trafikpåverkan, men kan vara bra att känna till för dig som kör i ”Allén”. Antalet körfält är samma som tidigare. Ungefär två veckor senare ska även gång- och cykelbanan flyttas.

Enligt planen ska detta läge gälla i cirka ett år framåt.

Klicka på kartan för större bild.

Karta över hur körfält flyttas söderut i Allén

Läs också