Direkt till innehåll

Förbättrad framkomlighet vid Stora Högamotet

1 / 2

Avfartsrampen från E6 vid Stora Högamotet breddas för att ge en bättre framkomlighet för trafiken mot Stenungsund och Stora Höga.

Sedan skredet vid Stenungsund har det tidvis varit långa köer på den norrgående avfartsrampen från E6 vid Stora Högamotet. För ett bättre trafikflöde i området gör Trafikverket nu åtgärder för att underlätta i trafiken.

Från den 10 oktober och cirka tre veckor framåt pågår ett arbete med att bredda avfartsrampen i Stora Högamotet strax innan rondellen vid Spekeröd. Den nya bredare avfarten gör att trafiken mot Stenungsund och Stora Höga får ett förlängt körfält.

Även om breddningsarbetet sker bakom betongbarriärer bör du som kör här vara uppmärksam då delar av avfartsrampen är en arbetsplats.

Läs också