Direkt till innehåll

Förslaget: cykelpassager ska bort

Långt ifrån alla vet vad som gäller när cyklister ska korsa en bilväg. För att minska denna osäkerhet vill Transportstyrelsen slopa alla så kallade cykelpassager.

När en cykelbana ska korsa en bilväg finns det två kategorier som det råder viss osäkerhet kring, nämligen cykelpassager och cykelöverfarter. Vid en cykelpassage ska cyklisterna lämna företräde åt bilisterna, medan det vid en cykelöverfart är tvärtom – där är det alltså bilisterna som ska lämna företräde åt cyklisterna.

I bägge fallen finns det dock skyldigheter hos såväl cyklister som bilister.

Väjningsplikt åt bägge hållen

Vid cykelpassager, där alltså cyklisterna har väjningsplikt, så är bilisterna skyldiga att ha uppsikt och släppa förbi de cyklister som har påbörjat sin överfart. Och vid cykelöverfarter måste cyklisterna – trots att det är bilisterna som har väjningsplikt – ha koll på bilarna.

Enligt Transportstyrelsen finns det alltså en osäkerhet kring vad som gäller, och för att råda bot på detta vill man fasa ut alla cykelpassager. Istället ska dessa ersättas med cykelöverfarter, förutsatt att detta är möjligt.

Inte riktigt genomtänkt

– Spontant känns förslaget inte riktigt genomtänkt. Ambitionen är att förbättra genom att skapa fler cykelöverfarter, och i Göteborg kan många cykelpassager byggas om till cykelöverfarter. Men om det inte går eller anses vara för dyrt, och man därmed bara tar bort cykelpassagerna, så kan det bli ännu otydligare och sämre för cyklisterna, säger Malin Månsson, trafikplanerare vid Trafikkontoret på Göteborgs Stad.

Enligt Malin Månsson kommer det framförallt bli problem när det gäller signalreglerade cykelpassager som ska byggas om till cykelöverfarter. Orsaken är bland annat att cykelöverfarter kräver någon form av hastighetssänkande åtgärd i form av exempelvis ett gupp eller en upphöjning.

Sämre för cyklister

– Vissa sådana kanske blir för dyra att bygga om, eller så är det praktiskt omöjligt att skapa de hastighetssänkande åtgärder som krävs. Då kanske många kommuner istället väljer att ta bort den cykelpassagen och därmed också signalerna för cyklisterna, vilket innebär en försämring för cyklisterna, säger Malin Månsson och tillägger:

– Problemet är att vi egentligen inte vet vad det här kommer att innebära – det vill säga hur många cykelpassager som kan byggas om och hur ska det lösas. Men vad jag förstår är det stor upprördhet i cykel-Sverige över det här förslaget, och vi hoppas nu att det går ut på remiss och utreds mer.

Fotnot 1: Utredningen från Transportstyrelsen har titeln “Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutrapport” och fokuserar följaktligen främst på regelverket för just elsparkcyklar. Bland annat föreslås en slopad begränsning av motoreffekten för elsparkcyklarna samt ett förbud mot att köra elsparkcykel på trottoarer. 

När det gäller cykeltrafiken föreslås även – förutom förslaget om slopade cykelpassager – att det inte längre ska vara tillåtet att cykla på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/h och det finns en cykelbana intill vägen och om cyklisten är över 15 år.

Fotnot 2: Här kan du läsa en tidigare artikel om skillnaden mellan cykelpassager och cykelöverfarter.

Läs också