Direkt till innehåll

Fortsatt bygge av cykelbanor längs Toredalsgatan

Under hösten och vintern fortsätter arbetet med att bygga cykelbanor utmed Toredalsgatan på Hisingen. Bil-, gång- och cykeltrafiken påverkas.

Arbetet med att bygga cykelbanor längs Toredalsgatan inleddes i somras och utförs etappvis med en delsträcka och sida i taget. I dagarna har etapp 2 påbörjats, se karta nedan.

Klicka för större karta:

toresdalsgatan_liten_fix.jpg

Detta innebär att gående och cyklister bitvis leds om på andra sidan Toredalsgatan. Biltrafiken kommer alltid fram men får på några ställen samsas i ett körfält. I etapper påverkas även de infarter som ligger längs de nya cykelbanorna.

Arbetet är en del av en större satsning på bättre cykelstråk och pågår i sin helhet fram till sommaren 2020.

Läs också