Direkt till innehåll

Full framkomlighet vid Tynneredsmotet

Genrebild

Genrebild

Arbetet som pågått vid Tynneredsmotet sedan i juni är avslutat. Därmed är framkomligheten åter normal.

Sedan den 16 juni har antalet körfält vid Tynneredsmotet varit begränsade på grund av underhållsarbeten. Arbetena har främst bestått av att taket på spårvägstunneln under Västerleden vid motet har reparerats.

Detta underhållsarbete är nu avslutat, vilket innebär att framkomligheten återigen är normal med två körfält öppna i vardera riktning.

För dig som arbetspendlar via Västerleden och Älvsborgsbron vill vi passa på att påminna om att arbetena på Älvsborgsbron pågår fram till den 15 september.

Klicka här för att läsa mer om det pågående arbetet på Älvsborgsbron.

Läs också