Direkt till innehåll

Gång- och cykelbana byggs om på Operagatan

1 / 2

På måndag den 14 mars startar arbetet med att återställa en gång- och cykelbana längs Operagatan. Arbetet har viss påverkan på passerande trafik.

Arbetet påbörjas den 14 mars klockan 07.00 och handlar om att återställa en del av gång- och cykelbanan på Operagatan i höjd med Kanaltorgsgatan. Västergående trafik, i riktning mot operan, kommer att påverkas av arbetet.

En kortare bit av den befintliga gång- och cykelbanan stängs av och under tiden leds cyklister och fotgängare runt arbetsområdet. Samtidigt kommer en bit av höger körfält på Operagatan, precis innan korsningen vid Kanaltorgsgatan, att stängas av under arbetet. För fordonstrafik som kommer från Norra sjöfarten i riktning mot operan, betyder det att endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet.

Trafikanter behöver inte räkna med några längre restider. Arbetet beräknas pågå drygt en vecka.

Ytterligare arbeten ska utföras på Operagatan i östergående riktning. Enligt preliminära planer kan det påbörjas i april, mer information kommer.

Klicka på bilden för större karta.

 

Läs också