Direkt till innehåll

Gång- och cykelbana öppen igen

Nu är gång- och cykelbanan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet, öster om E6, öppen igen.

Sedan den 21 augusti har den östra gång- och cykelbanan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet varit avstängd. Under den här tiden har gång- och cykeltrafiken letts om via Bällskärsvägen.

Nu är dock gång- och cykelbanan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet öppen igen och gång- och cykeltrafiken har återgått till normalläge.

Orsaken till avstängningen har varit avslutande arbeten vid Tingstadsmotet, som senare ska anslutas till den nya Marieholmstunneln.

Läs också