Direkt till innehåll

Båda gång- och cykelbanorna öppna på Älvsborgsbron

Nu kan gående och cyklister åter ta sig fram på båda sidor av Älvsborgsbron, då den östra gång- och cykelbanan öppnade igen den 15 december.

Sedan i våras har det pågått renovering och reparationsarbete på Älvsborgsbron och sedan dess har den östra gång- och cykelbanan varit avstängd. All gång- och cykeltrafik har därför fått samsas på den västra sidan.

Fredagen den 15 december öppnade dock den östra gång- och cykelbanan igen och det är åter full framkomlighet för gående och cyklister över bron.

På grund av det pågående reparationsarbetet gäller fortsättningsvis nedsatt hastighet på bron för biltrafiken mot Hisingen.

Läs också