Direkt till innehåll

Gång- och cykelbana över Älvsborgsbron öppen

Älvsborgsbrons gående och cyklister kan åter ta sig fram på båda sidor av bron då den östra gång- och cykelbanan nu är öppen.

Efter en lång period av dubbelriktad gång- och cykeltrafik över Älvsborgsbron är det nu full framkomlighet på brons båda gång- och cykelbanor. Den östra gång- och cykelbanan, närmast staden, stängde i början av året då ytan behövdes för ställningsförankring inför sommarens underhållsarbete på bron.

Gång- och cykelbanan öppen tidigare

Den 30 augusti avslutades sommarens arbeten på bron och biltrafiken återgick till det normala. Däremot har gående och cyklister fortsatt fått samsas på den västra gång- och cykelbanan. Enligt planerna skulle den östra gång- och cykelbanan öppna senast den 15 oktober, men nu kan gående och cyklister glädjas åt att den redan är öppen.

Kommande arbeten på Älvsborgsbron

Några nya avstängningar av Älvsborgsbrons gång- och cykelbanor är inte planerade inom det närmaste. Sommarens arbeten på Älvsborgsbron var den sista etappen av underhållsarbetet på själva bron.

Kommande underhållsarbeten utförs under bron och ska inte ha någon större trafikpåverkan. Däremot kan brons gång- och cykeltrafik behöva dubbelriktas vid tillfällen av säkerhetsskäl.

Läs också