Direkt till innehåll

Gång- och cykelbana stängs längs Hisingsleden

Under fem månader med start den 1 december stängs gång- och cykelbanan längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg. Trafiken leds om via Biskopsgården.

Arbetet med att göra den södra delen av Hisingsleden säkrare och mer framkomlig pågår för fullt. Dels håller man på att bredda vägen till två körfält i varje riktning mellan Vädermotet och Björlandavägen. Dels sker arbeten med att bygga tre planskilda korsningar – Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet.

För att kunna genomföra fortsatta arbeten med Volvomotet måste ytor frigöras där cykeltrafiken går idag. Därför stängs gång- och cykelbanan längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg från den 1 december 2022 till den 1 maj 2023. Under dessa fem månader leds trafiken om via Biskopsgården och Sjumilastigen, vilket även gäller för gång- och cykeltrafiken längs Halvors länk som får svänga av vid Vikansmotet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som markerar ut att gång- och cykelbanan längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg stängs. Även omledningsvägen via Biskopsgården är utmarkerad.

Läs också