Direkt till innehåll

Gång- och cykelbanor på Hisingsbron stängs av

Den 5-7 och den 12-14 december utförs arbeten på Hisingsbron vilket innebär att gång- och cykelbanorna stängs av en i taget. Gående och cyklister hänvisas till motsatt sida av bron.

Arbeten ska utföras på Hisingsbrons bomanläggningar vilket påverkar gång- och cykeltrafiken i två omgångar. Medan arbetet pågår stängs gång- och cykelbanorna i en riktning i taget och trafiken leds om till motsatt sida av bron.

Följande gäller:

Från den 5 december klockan 06.00 är den västra gång- och cykelbanan avstängd. Avstängningen gäller fram till senast den 7 december.

Från den 12 december klockan 06.00 är den östra gång- och cykelbanan avstängd. Avstängningen gäller fram till senast den 14 december.

Detta kan innebära att det blir mer trafik på den öppna gång- och cykelbanan så ta det försiktigt och anpassa hastigheten!

Bil- och kollektivtrafiken påverkas inte.

Läs också