Direkt till innehåll

Gång- och cykelbro i Gårda stängs

Den strategiskt placerade Dämmebron i Gårda stängs i cirka tre månader. Gående och cyklister får ta andra vägar.

Gående och cyklister i östra centrum är sannolikt väl bekanta med Dämmebron i norra Gårda. Bron går över Gullbergsån och är belägen norr om Ullevi och Ullevigatan.

Karta som visar var Dämmebron är belägen i förhållande till Ullevi:
Karta som visar var Dämmebron är belägen i förhållande till Ullevi och Gårda.

Dämmebron behöver nu stabiliseras och måste därför stängas av en längre tid. Stängningen inleds någon gång i midsommarveckan och kommer att gälla fram till mitten av oktober.

Stängningen innebär att gående och cyklister istället får välja exempelvis gång- och cykelbanan längs den södra sidan av Ullevigatan.

Från och med mitten av augusti stängs även gång- och cykelbanan mellan Dämmebron och J Sigfrids Edströms Bro. Omledning sker då via Johan Willins Gata. Även denna avstängning varar till oktober och beror på att stabiliseringsåtgärder ska utföras.

Läs också