Direkt till innehåll

Gång- och cykeltrafiken längs Lundbyleden leds om

Gång- och cykeltrafiken leds om via bron över Lundbyleden.

Gång- och cykeltrafiken leds om via bron över Lundbyleden.

Från den 4 juli stängs gång- och cykelbanan längs Lundbyleden mellan Stålhandskegatan och Inlandsgatan. Trafiken leds om, räkna med längre restid.

Under sommaren startar arbetet med att bygga om Eriksbergsmotet, vilket kommer att påverka trafiken på olika sätt framöver.

I ett första skede stängs en del av gång- och cykelbanan utmed Lundbyleden från den 4 juli. Det gäller sträckan mellan Stålhandskegatan och Inlandsgatan och trafiken leds istället om via gång- och cykelbron mellan Cronackersgatan och Inlandsgatan – se karta. Räkna därför med längre restid än vanligt.

Detta gäller preliminärt fram till hösten 2024, då en ny gång- och cykelbana ska vara klar.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar hur cykel-och gångtrafik leds om längs Lundbyleden

Eriksbergsmotet byggs om för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på bland annat Lundbyleden. Mer information om detta hittar du hos Trafikverket: E6.21 Eriksbergsmotet–Inlandsgatan

 

Läs också