Direkt till innehåll

Gångbana längs Kruthusgatan stängs tillfälligt

Från den 7 januari och i ett antal månader framåt stängs gångbanan mellan Kruthusgatan och Centralen. Gående leds om.

Den aktuella avstängningen berör ett hundratal meter av den västra delen av Kruthusgatan (se karta nedan) och innebär att det inte längre är möjligt att gå denna sträcka mellan Centralen/Nils Ericsonsterminalen och Kruthusgatan.

Stängningen inleds alltså tisdagen den 7 januari och gäller en längre period, preliminärt 3-4 månader. Orsaken till stängningen är att en ny väg till och från Centralens korttidsparkering ska anläggas på platsen.

Gående leds under tiden om via den tillfälliga gång- och cykelbana som går över Västlänkens arbetsområde mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Av kartan nedan framgår att detta innebär att det en viss omväg jämfört med den befintliga vägen.

Läs också