Direkt till innehåll

Glöm inte: korta trafikstopp vid Korsvägen

Här är en påminnelse om att det sedan den 8 februari pågår sprängningar vid Korsvägen vardagar, som stoppar alla trafikslag i korta intervaller.

Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen pågår för fullt och tisdagen den 8 februari gick arbetet in i en ny fas – då inleddes nämligen sprängningar i schaktet.

Alla trafikslag stoppas

Sprängningarna sker vardagar och innebär att alla trafikslag förbi Korsvägen stoppas i cirka 10 minuter mellan klockan 10.00 och 10.30 och mellan klockan 12.30 och 13.00. Med undantag för biltrafiken från Örgrytevägen till Skånegatan samt gång- och cykeltrafiken i östvästlig riktning (mellan Örgrytevägen och Södra Vägen).

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var trafiken stängs vid Korsvägen och vilka anslutningar som hålls öppna under sprängningarna.

Bättre än väntat

Hittills har sprängningarna gått bättre än väntat och trafikstoppen har endast varat i cirka 7 minuter och några längre köer har inte uppstått. Trots detta kan det vara bra att försöka undvika området kring Korsvägen under sprängtiderna. Håll dig uppdaterad om kollektivtrafiken i appen Västtrafik To Go.

Notera att det ibland endast sker en sprängning eller ingen alls och vid vissa tillfällen sker det sprängning utan att det påverkar trafiken.

Sprängningarna väntas pågå till våren 2023.

Trafikverkets information om sprängningarna.

Läs också