Direkt till innehåll

Gnistängstunnelns ena rör stängs nattetid

Nätterna den 4-5 maj och 5-6 maj pågår arbeten i Gnistängstunneln, som stänger ett av rören. Trafiken leds om – följ skyltning på plats.

Nu har det blivit dags för installationsarbeten i Gnistängstunneln och arbetet sker kvälls- och nattetid. Under arbetets gång stängs ett av tunnelrören och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Gnistängstunneln

Onsdag-torsdag 4-5 maj: södergående riktning stängt kl 20.00-05.30.
Torsdag-fredag 5-6 maj: norrgående riktning stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i södergående riktning går mot Västra Frölunda och trafiken i norrgående riktning går mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Glöm inte att Tingstadstunnelns ena rör är stängt fram till oktober 2023 på grund av tunnelns renovering. All trafik samsas i det södergående röret med ett körfält öppet i varje riktning.

Läs också