Direkt till innehåll

Götatunneln dubbelriktad till den 26 september

Förstärkningsarbetena i Götatunneln förlängs cirka fem veckor. Nytt slutdatum då arbetet – och därmed också dubbelriktningen av trafiken – upphör blir den 26 september.

De aktuella arbetena i Götatunneln inleddes den 27 december förra året och syftar till att förstärka tunneln inför bygget av Västlänken, som kommer att passera ovanpå Götatunneln på två ställen.

Det norra tunnelröret har därför varit stängt sedan den 27 december, och trafiken i tunneln har istället gått dubbelriktad i det södra röret.

Sedan tidigare var dubbelriktningen av trafiken planerad att avslutas den 20 augusti, men nu meddelas att arbetet måste förlängas cirka fem veckor och att dubbelriktningen av trafiken istället upphör först den 26 september.

Förlängningen av arbetet beror dels på att arbetet i sig är komplext och därmed svårbedömt, dels på att de olika juridiska turerna kring arbetet krävt flera omplaneringar.

De juridiska turerna består i korthet av att Länsstyrelsen i december 2021 sa nej till att låta Trafikverket utföra bullrande arbeten i Götatunneln dygnet runt. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som gav tummen upp till dygnet-runt-arbeten. Detta beslut överklagades därefter ytterligare en gång – nu till nästa instans, det vill säga Mark- och miljööverdomstolen, där målet är under prövning.

I väntan på denna prövning får bullrande arbeten endast utföras dagtid.

Läs också