Direkt till innehåll

Götatunneln stängs kvällstid vid sprängningar

Västlänken ska påbörja sprängningar vid Otterhällan med start veckan efter påsk. I samband med sprängningarna stängs Götatunneln för trafik. Detta kommer att ske upp till tre kvällar per vecka klockan 21.00-22.30

Arbetet med Västlänkens huvudtunnel under Otterhällan fortsätter och nu ska en passage byggas förbi Götatunneln. Under vecka 16 påbörjas sprängningar som kommer att påverka trafiken kvällstid.

Av säkerhetsskäl stängs ett eller bägge rören i Götatunneln för trafik i samband med varje sprängning. Det kommer att ske två till tre vardagskvällar i veckan mellan klockan 21 och 22.30.

Under den tid som tunneln är avstängd leds trafiken om på lokala gator. De arbeten som påverkar trafiken i Götatunneln pågår i cirka sex månader.

Under perioden kommer det ordinarie underhållsarbetet som utförs med jämna mellanrum kvälls- och nattetid i tunneln att fortsätta som vanligt.

Mer information hittar du hos Trafikverket.

Läs också