Direkt till innehåll

Göteborg får 32 miljoner för utbyggnad av cykelbanor

Göteborgs Stad får 32 miljoner i stöd av Trafikverket för att utveckla sex olika cykelsträckor i staden.

När riksdagen i december förra året i beslutat om att tillfällig förstärka stadsmiljöavtalen för cykelåtgärder lämnade Göteborgs Stad in en ansökte om stöd för sex olika åtgärder. Samtliga har nu beviljats av Trafikverket.

Göteborgs Stad är den kommun som får mest ekonomiskt stöd i landet med 32 miljoner kronor. Stödet kommer framförallt att gå till att utveckla pendelcykelstråken i staden.

– Vi har som tydligt mål att öka andelen cykelresor i staden. Det här stödet ger oss möjlighet att snabbare nå det målet, säger Kristina Lindfors, trafikdirektör, i ett pressmeddelande.

Göteborg en cykelvänlig stad

Stadsmiljöavtalen innebär en möjlighet för kommuner och regioner att få ekonomiskt stöd av cykelåtgärder som söks via Trafikverket. För Göteborgs Stad innebär stödet ett fortsatt arbete för en cykelvänlig stad.

– Pendlingscykelnätet blir allt viktigare för att Göteborg ska upplevas som en cykelvänlig stad, inte minst eftersom elcyklingen har ökat. Därför prioriterar vi att utveckla pendlingscykelstråken och åtgärda saknade länkar. De åtgärder som vi nu får statligt stöd för att genomföra är viktiga etapper för att få sammanhängande stråk för cyklister, säger Kristina Lindfors, trafikdirektör.

Åtgärderna ska genomföras någon gång under perioden 2021-2022

Detta är åtgärderna som Göteborgs Stad får bidrag för:

  1. Aröds industriväg (lokalt cykelnät)
  2. Gamlestadsvägen, Lars Kaggsgatan – Agnesbergsvägen (pendlingscykelbana)
  3. Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan- Ståthållaregatan (pendlingscykelbana)
  4. Torpavallsgatan Kaggeledsgatan-Billerudsgatan (pendlingscykelbana)
  5. Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen (Cykelbana – övergripande cykelvägnät inkl. gångbana)
  6. Mölndalsvägen (pendelcykelstråk)

 På Trafikverkets hemsida finns mer information om stadsmiljöavtal för cykelåtgärder

Göteborgs Stads Pressmeddelande: Göteborgs Stad får 32 miljoner i stöd till cykelåtgärder

Läs också