Direkt till innehåll

Grafiska Vägen stängs på nytt

Efter att ha varit öppen en kortare tid stängs nu återigen Grafiska Vägen för genomfartstrafik. Stängningen gäller från och med första veckan i december.

Grafiska Vägen ligger i stadsdelen Almedal och går parallellt med Mölndalsvägen. Stängningen av vägen sker vid den så kallade Sankt Sigfridsbron, som går över E6 och är en del av Sankt Sigfridsgatan.

Det kommer då inte längre att vara möjligt att köra in på eller ut från Grafiska Vägen via “Sankt Sigfridsbron” (se kartan nedan).

Det enda sättet att nå Grafiska Vägen och dess verksamheter blir då att köra via Mölndalsvägen och Varbergsbron.

Orsaken till stängningen är ledningsarbeten på grund av Västlänken-byggnationen i området.

Notera att det på grund av arbetena i området inte går att köra mellan den södra delen av Grafiska Vägen och “Sankt Sigfridsbron” via Almedalsvägen.

Den nya stängningen av Grafiska Vägen inleds under första veckan i december och väntas gälla i två veckor.

Information om Västlänkens deletapp vid Korsvägen.

Karta som visar var Grafiska Vägen stängs tillfälligt för genomfartstrafik:
Karta som visar var Grafiska Vägen stängs för genomfartstrafik.

Läs också