Direkt till innehåll

Gullbergs Strandgata öppnar helt

Från den 5 februari råder åter full framkomlighet för alla trafikslag på Gullbergs Strandgata i höjd med Tingstadstunnelns mynning.

Under 2019 inleddes förstärkningsarbeten på Gullbergs Strandgata över bron i höjd med Tingstadstunnelns mynning. Sedan dess har ett av två körfält varit avstängda och bil- och busstrafiken har reglerats med hjälp av ljussignal. Gång- och cykeltrafiken har kommit fram, men med något begränsad framkomlighet.

Nu börjar dock arbetet gå mot sitt slut. Från och med den 5 februari råder åter full framkomlighet för samtliga trafikslag.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var längs Gullbergs Strandgata som gatan öppnar upp för full framkomlighet.

Läs också