Direkt till innehåll

Gullbergs Strandgata öppnar igen

Måndagen den 11 oktober öppnar Gullbergs Strandgata igen för alla trafikslag. Därmed finns ytterligare en väg till och från Gullbergsstrand.

Sedan den 1 mars i år har Gullbergs Strandgata varit stängd för genomfartstrafik mellan Kilsgatan och Hamntorgsgatan på grund av fjärrvärmearbeten. Detta har inneburit att trafiken in till Gullbergsstrand endast har kunnat köra via Falutorget och trafiken ut ur området har hänvisats till Stationsmotet eller Falutorget.

Nu börjar dock arbetena gå mot sitt slut. Måndagen den 11 oktober öppnar Gullbergs Strandgata för alla trafikslag. Därmed finns ytterligare en förbindelse för trafikanter som ska ta sig till och från Gullbergsstrand.

I samband med detta återgår också kollektivtrafiken i området till det normala. Kolla info om just din resa i appen Västtrafik To Go.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var Gullbergs Strandgata ligger.

Läs också