Direkt till innehåll

Gullbergsmotet är klart

Ombyggnationen av Gullbergsmotet är klar. Detta innebär att motet nu trafikeras fullt ut.

Sommaren 2018 inleddes arbetet med att bygga om Gullbergsmotet. Detta för att förbättra trafikflödet i området och för att anpassa motet till den nya Marieholmstunneln, som öppnar för trafik vid årsskiftet 2020/2021.

Glädjande besked
Nu kommer glädjande besked till bilister som brukar köra på E45/E6 via Gullbergsmotet. Ombyggnationen är klar och motet trafikeras fullt ut. Det kan dock hända att du fortfarande märker av en viss aktivitet i Gullbergsmotet då några arbeten återstår. Bland annat ska man färdigställa grönytor, plantera nya träd och sätta upp portaler.

Detta har utförts
Arbetet i Gullbergsmotet har bestått av flera moment. Dels har bron ersatts av en ny och bredare bro med ett extra körfält på E45 i varje riktning, för att anpassa motet till Marieholmsförbindelsen. Dels har man effektiviserat trafiksystemen i Gullbergsmotet genom att ta bort trafikljus och leda om trafiken. Dessutom har man slagit ner pålar i marken för att stabilisera jorden vid Gullbergsmotet.

Ombyggnationen av Gullbergsmotet är en del av projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm, som också ansvarar för nedsänkningen av E45, Falutorgsmotet och Gullbergstunneln.

Mer information om projektet hittar du här.

Läs också