Direkt till innehåll

Hallå där, Anneli Amft

Hallå där, Anneli Amft – chef för Underhåll på Trafikverkets västra region. Trafikverket arbetar för att E6 förbi Stenungsund öppnar för trafik igen under 2024, vad innebär det för trafikanterna?

– Vi är glada för att kunna berätta att arbetet pågår intensivt för att återigen få tillbaka trafiken till E6. Det är många utmaningar i ett område som detta men vi räknar med att öppna för trafiken någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

Kommer det vara full framkomlighet för trafiken när den återuppbyggda motorvägen öppnar?
– Vi arbetar för att få fram trafiken förbi Stenungsund. Hittar vi lösningar som gör att vi kan öppna i deletapper, som till exempel att göra färdigt sidoområden senare, kommer vi att göra det för att få fram trafiken. När vägen är helt återuppbyggd framåt årsskiftet kommer det vara full framkomlighet.

Området kring den raserade delen av E6 är komplext, finns det något som kan ställa till det hela så att E6 inte kan öppna så snart som vi nu hoppas?
– Det finns alltid utmaningar i ett område som det här och vi känner inte till allt trots omfattande geoteknisk provtagning. Vi har knutit till oss mycket erfarenheter och expertis för att hitta lösningar men det kan ändå dyka upp något oförutsett, vi har inte kunnat undersöka varje kvadratmeter.

Flera åtgärder har gjorts för att öka framkomligheten och säkerheten på omledningsvägnätet. Vad ska man som trafikant tänka på?
– Välj E45! Det är en väg som kan hantera större trafikmängder, är säkrare och därmed mindre störningskänslig. Det gör att restiden också blir mer förutsägbar. Vi fortsätter också att se över trafiken för att kunna göra förändringar vid behov.

Vad kan man som trafikant göra under tiden som E6-sträckan återuppbyggs för att underlätta för sig själv och andra i trafiken?
– Kan du resa utanför rusningstid så hjälper det alla. Välj E45 och anpassa resandet till rådande förhållanden, följ hastigheter, visa respekt och hänsyn till boende och andra trafikanter och var rädda om er.

Läs också