Direkt till innehåll

Hallå där, David Andrén

Hallå där, David Andrén– Sektionschef Vägtrafikledning på Trafik Göteborg. Omledning av trafiken på E6 efter skredet vid Stenungsund påverkar många trafikanter – hur har veckan varit i trafiken?

– Trafiken har över lag flutit på bra men under morgon- och eftermiddagstrafiken har det varit köer vid avfarterna till omledningsvägarna. Jag har inte hört om några större incidenter på sträckan vilket är bra.

Trafikverket vädjar nu till alla trafikanter, framför allt godstransportörer, att välja E45, väg 44 samt väg 678 som kommer att vara rekommenderad omledningsväg från och med nu. Klarar de vägarna all extra trafik eller kommer man behöva göra några åtgärder?

– De stora vägarna har generellt en bättre kapacitet men framför allt är säkerheten högre. Inför vintern är de större vägarna säkrare med viltstängsel och med en högre prioritering vad det gäller halkbekämpning och snöröjning, än de mindre vägarna. Trafikverket kommer se över om det behöver göras några andra åtgärder.

Flera trafikanter tycker att skyltningen för norrgående trafik mot Stenungsund-Uddevalla borde skyltas om tidigare, redan vid Göteborg, är det något ni tittar på?

– Ja, det arbetas för fullt med åtgärder för att visa hur man tar sig till sin slutdestination.

Vad finns det för beredskap om det skulle blir stopp på omledningsvägarna?

– Vi har idag resurser för att hantera mindre hinder på omledningsvägen. Vi har möjlighet att flytta mindre stillastående fordon kortare sträckor med bärgare. Det är vi på trafikledningen på Trafik Göteborg som styr dem dit där de behövs. På ett liknande sätt som vi hanterar störningar i Göteborgsområdet med vägassistans.

Trafikverket jobbar för att så snabbt som möjligt kunna återställa vägen – när startar arbete och hur lång tid kommer det ta?

– Det finns så många olika faktorer som kan påverka start- och sluttid. Vi arbetar redan nu med att planlägga, åtgärda och se till att trafiken fungerar så bra som möjligt genom trafikinformation och omledning av trafik. I dagsläget kan jag inte svara på när återställningen startar och hur lång tid det kommer att ta.

 

 

Läs också