Direkt till innehåll

Hallå där, Hanna Närhi!

Hallå där, Hanna Närhi – projektingenjör vid Trafikverket och Marieholmsförbindelsen. Hur går det med Marieholmstunneln?

– Det går bara bra. Allt rullar på som det ska och vi håller både tidsschemat och budgeten.

Vad händer just nu?
– De tre sänktunnelelement som tunneln består av ligger ju på plats i Göta älv sedan i höstas och för tillfället pågår bland annat kakelarbeten inne i tunneln. I övrigt är vi precis i stort sett färdiga med alla stora gjutningar inne i tunneln och kring nedfarterna, och färdigställer nu bland annat anslutningarna till tunnelmynningen från Marieholmsmotet.

Vad är på gång framöver?
– Nu fokuserar vi på det stora installationsarbetet som inleds till hösten. Det handlar om ventilation, skyltning, varningssystem, elinstallationer med belysning och så vidare.

Varför byggs egentligen Marieholmstunneln? Kan du förklara det på ett enkelt sätt?
– Enkelt uttryckt handlar det om att Tingstadstunneln idag är överbelastad och måste avlastas. Varje dygn passerar cirka 110 000 fordon genom Tingstadstunneln och man beräknar att cirka 50 000 fordon per dygn ska passera genom Marieholmstunneln. Självklart handlar det också om att säkra upp trafiksystemet; om den ena tunneln måste underhållas eller om det blir akut stopp i något tunnelrör så kan trafikanter välja den andra tunneln.

Visst är väl Marieholmstunneln byggd på ett rätt unikt sätt?
– Ja, det byggs väl kanske en sådan här tunnel om året i världen. Det är en så kallad sänktunnel där man först byggt tre tunnelelement i en torrdocka, och så har man fraktat ut elementen i älven och sänkt ned dem. Sedan har man gjutit ballastbetong på markytan i elementen, och slutligen lagt grus på sidorna och taket för att skydda, tynga ner och stabilisera tunneln.

Så det är ingen risk för översvämning..?
– Nej, då. Tunneln är verkligen helt tät, inte en droppe vatten kan tränga in i tunneln. Dessutom har vi säkrat upp tunneln för förhöjda vattennivåer.

Och när öppnas tunneln för trafik?
– I nuläget räknar man med öppning vid årsskiftet 2020-2021.

Fotnot: Marieholmstunneln är en tunnel som byggs under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad. Tunneln är en del av Marieholmsförbindelsen, där det också ingår en ny järnvägsbro över Göta älv samt två nya trafikplatser på vardera sidan om älven.

Klicka här för att få mer information om Marieholmsförbindelsen.

Läs också