Direkt till innehåll

Hallå där, Jennifer Rosengren

Hallå där Jennifer Rosengren – Driftledare på Trafikverket i Göteborg. Med höga temperaturer finns det risk för solkurvor på järnvägsspåren, men vad är egentligen en solkurva?

– En solkurva är en lokal utvidgning av järnvägsspåret där värme är den utlösande faktorn. När det blir varmt utvidgas metallen. När spåret inte längre kan stå emot de extrema tryckkrafter som uppstår sker en sidoförflyttning, spåret knäcks ut och solkurvan är ett faktum. Solkurvor är allvarliga säkerhetsfel som i värsta fall kan leda till urspårning.

Urspårning låter allvarligt. Händer det mycket olyckor på grund av solkurvor?

– Trafikverket arbetar aktivt med att förhindra solkurvor och därmed också olyckor. Vid höga temperaturer begränsas även hastigheten på spåret och på så vis minskas risken för allvarliga konsekvenser vid eventuella solkurvor.

Hur vet man om det är solkurvor på en järnvägssträcka?

– Som resenär är det oftast inget man lägger märke till. Järnvägen kontrolleras kontinuerligt för att rapportera in upptäckta brister. Även lokförare kan höra av sig direkt till Trafikverket vid en misstänkt solkurva. Trafiken stoppas omedelbart om det finns misstanke om solkurvor och ingen trafik får köra förbi platsen förrän spåret kontrollerats.

På vilket sätt påverkas tågtrafiken av solkurvor?

– När en solkurva har uppstått stoppas trafiken och en reparatör kallas ut till platsen för att åtgärda problemet. Detta kan i värsta fall påverka trafiken med förseningar eller att tågavgångar ställs in. Kontakta därför ditt tågbolag för att hålla dig uppdaterad om din resa.

Ska man som tågresenär räkna med längre restid om sommaren – med risk för solkurvor?

– Arbetet med att förebygga solkurvor pågår hela tiden. Som resenär behöver du inte räkna med en längre restid än normalt på sommaren, men det kan såklart förekomma om solkurvor uppstår.

Trafikverket arbetar hela tiden för att förebygga solkurvor och samlar in information om- och analyserar varje enskild solkurva. Analysen har pågått sedan 2008 och genererat en gedigen kunskapsbank om solkurvorna. Dessa erfarenheter ligger till grund för planering av åtgärder mot solkurvor. Du kan läs mer om solkurvor på Trafikverkets hemsida länk hittar du nedan.

Trafikverket – Frågor och svar om solkurvor

 

 

 

Läs också