Direkt till innehåll

Hallå där, Robin Holmér!

Hallå där, Robin Holmér – analytiker på Trafik Göteborg. Renoveringen av Tingstadstunneln har nu varit igång några dagar, hur har det sett ut i trafiken?

– Det har gått bättre än förväntat. Speciellt väl har det fungerat på E6 där trafiken flyter på trots att det nu bara är ett körfält öppet i varje riktning genom Tingstadstunneln. Vi ser också att många bilister höll sig informerade och agerade klokt under förra helgen då tunneln var helt stängd. Det är tack vare deras insats som det blev så bra som det blev och det ska alla ha ett stort tack för.

Är det någonstans som det har fungerat lite sämre?

– Ja, förra helgen skulle bilister från de centrala delarna vända i Torpamotet, men många valde istället att göra det i Munkebäcksmotet och därför blev det dålig framkomlighet där. Under helgen och i början av veckan blev det också längre restider längs Delsjövägen och Munkebäcks Allé. Även Hisings- och Norrleden har drabbats av längre restider och därför kan det vara ett alternativ att köra via E6 och Lundbyleden. Detta är exempel på platser som vi håller lite extra koll på just nu.

– Sedan har trafiken precis som väntat ökat i Marieholmstunneln och på E45, vilket har lett till köer i rusningstid. Det har även uppstått en del olyckor längs E45 i och kring Partihandelsförbindelsen och vi tror att det beror på att alla inte är vana att köra där. Det tar ju en stund att vänja sig vid nya körvägar och vi hoppas att alla tar det försiktigt.

Har restiderna blivit så långa som befarat?

– Nej, inte i närheten. På ingen av de större lederna i och runt Göteborg har restiderna ökat på det sätt som vi befarat. De senaste dagarna har E6 genom staden överlag haft en god framkomlighet och just nu är det en föredragen resväg för många då restiden är lägre än väntat. Det är dock för tidigt att säga om detta är det nya normala, eftersom bilister fortfarande vänjer sig vid de nya resvägarna.

Vill du skicka med något tips till bilisterna därute?

– Ja, att man kan hålla koll på vad som händer i trafiken just nu via Trafiken.nu-appen eller en gps med aktuellt trafikläge. Man kan också försöka att resa lite tidigare och lite senare, eftersom det kan ge stor skillnad i restid. Dessutom är det bra om man kan åka kollektivt och då planerar man sin resa i appen Västtrafik To Go.

Allt om trafiken i Tingstadstunneln inklusive kartor och film.

Så lång tid kan din resa ta i rusningstid.

Västtrafiks information om hur kollektivtrafiken påverkas.

Trafikverkets information om renoveringen av Tingstadstunneln.

Läs också