Direkt till innehåll

Hallå där, Stefan Frisk

Hallå där, Stefan Frisk – sektionschef Trafikverket. Måndagen den 6 maj öppnar Tingstadstunnelns båda tunnelrör för trafik – kommer trafikanten att känna igen sig i tunneln efter renoveringen?

Ja, men det kommer att vara ett nytt utseende på entréerna och en rejäl uppfräschning inuti tunneln. Även om arbetet som gjorts har syftat till att modernisera tunneln och förlänga dess livslängd så har vi inte missat att snygga till den samtidigt.

Kommer ni att öppna tunneln för full kapacitet och för trafik åt alla håll den 6 maj?

Nej, mellan den 6 och 18 maj är endast ett körfält öppet i varje riktning genom tunneln. Under denna period är det också begränsningar på E6 norrut mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet.
Detta beror på att vi inte kan utföra vissa kvarstående arbeten förrän vi låter trafiken gå i båda rören.

Från den 18 maj öppnar ni upp två körfält i varje riktning istället för tre som det var tidigare – hur kommer det sig?

I och med att arbeten kommer att påbörjas med att göra iordning Lundbyleden så kan vi inte öppna upp trafiken i den riktningen. Den trafiken kommer därför att fortsätta gå genom Marieholmstunneln några år. Med bara E6 genom tunneln kommer två körfält i varje tunnelrör göra att E6 trafiken flyter på bra.

Vilka positiva förändringar kan trafikanterna se framemot när renoveringen av Tingstadstunneln är klar?

Tunneln har fått en bättre belysning. Vi har jobbat mycket med att göra trafikmiljön säkrare med bland annat barriärer på sidorna, bättre kameraövervakning och moderna stoppdetekteringssystem. Efter sommaren kommer vi också att aktivera brandbekämpningssystemet som är ett sprinklersystem genom hela tunneln. Allt för att skapa en säker trafikmiljö.

Läs också