Direkt till innehåll

Hallå där, Torsten Westberg!

Hallå där, Torsten Westberg, drifttekniker vid Trafikverkets enhet ”Anläggningsövervakning väg” – berätta om ditt jobb!

– Jag arbetar med att övervaka de tekniska systemen i Trafikverkets komplexa anläggningar.

Då undrar man ju först och främst vad du menar med komplexa anläggningar?   
– Dels är det större tunnlar som exempelvis Götatunneln och Tingstadstunneln, dels är det vissa broar som Uddevallabron. Rent geografiskt täcker vi som jobbar här i Göteborg in ett rätt stort område: i nuläget är det från Värmland ned till Västergötland, Halland och en del av Småland, men det kommer snart att omfatta även Skåne och Blekinge.

Och när du säger tekniska system, vad handlar det om då?
– I tunnlarna är det kraftmatningen, det vill säga strömmen till belysning och annat, och allt från pumpstationer, brandbekämpningssystem, kameror till bommar. När det gäller broarna handlar det om trafikinformationssystem för exempelvis isvarning och vindvarning.

Så det är ni som ser till så att vi trafikanter kan färdas lugnt och tryggt i tunnlar och på broar?
– Ja, vi jobbar dygnet runt, året runt med att se till att alla system fungerar korrekt. Som trafikant ska du alltid kunna känna dig trygg när du kör i tunnlar och på broar. Det kan till exempel vara bra att veta att du är under övervakning om du blir stillastående i exempelvis Tingstadstunneln och att hjälp skickas ut vid behov. Sen när det gäller vägarna och trafiken i sig så övervakas det av vägtrafikledningen vid Trafik Göteborg, som vi har ett nära samarbete med – särskilt i händelse av exempelvis olyckor och bränder.

Och vad händer om du upptäcker ett fel på exempelvis en kamera i en tunnel eller ser något annat som behöver åtgärdas akut, åker du ut själv då och fixar det?
– Nej, då lokaliserar jag var felet är och skickar ut en entreprenör, samtidigt som vi ber trafikledarna att stänga av körfält i den aktuella tunneln och vid behov skicka ut ett vägassistansfordon. Här vill jag passa på att uppmana alla trafikanter att respektera ”kryssade” körfält. Struntar man i det och kör i ett avstängt körfält riskerar man att utsätta entreprenörerna för onödig fara.

Vad har du själv för bakgrund?
– Jag är elkraftstekniker från början med förflutet från industrin. Som drifttekniker har jag jobbat i fem år, men jag har även jobbat som vägtrafikledare. Jag personligen trivs dock bättre som drifttekniker eftersom det är mer tekniskt inriktat.

Till sist – vad är de viktigaste egenskaperna som krävs för att kunna jobba som drifttekniker?
– Förutom att ha kunskap och förståelse för tekniska anläggningar och system måste man förstås ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Sen måste man också kunna agera fort när det väl händer något. Det bästa är ju alltid när det inte kommer några larm, men ibland kan det gå från noll till hundra här – och då gäller det att vara redo.

Läs också