Direkt till innehåll

Hållplatsarbete påverkar trafiken på Artillerigatan

Den 14 februari-3 mars påverkas trafiken på Artillerigatan av ett arbete vid hållplatsen SKF. Det innebär begränsad framkomlighet för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik.

Plattformen vid spårvagnshållplatsen SKF i Gamlestaden ska förlängas och arbetet påverkar trafiken på Artillerigatan på olika sätt under cirka tre veckor. Trafik Göteborg har tidigare informerat om att detta skulle ha startat i slutet av januari, men nu har startdatum flyttats fram till den 14 februari.

I ett första skede stängs ett av tre körfält och därmed är alltså endast ett körfält i varje riktning öppet förbi arbetsområdet. Därefter är samtliga tre körfält öppna men busstrafiken har då flyttats till det allmänna körfältet i riktning mot Kviberg. Tänk på att det kan innebära mer trafik och fler stopp då biltrafiken måste anpassa sig efter bussar som stannar vid hållplatsen.

Periodvis under arbetets gång begränsas också gång- och cykelbanan och därmed får gång- och cykeltrafiken samsas på en sträcka förbi hållplatsen.

Läs också