Direkt till innehåll

Halvors länk och delar av Hisingsleden stängs tillfälligt

Den 8-13 augusti sker asfaltering på Halvors länk och delar av Hisingsleden i etapper. Trafiken leds om – följ skyltning på plats.

Mellan den 8 och 13 augusti pågår asfaltering på Halvors länk – tvärförbindelsen mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden – och den södra delen av Hisingsleden. Arbetet utförs i tre etapper och påverkar trafiken på olika sätt.

Halvors länk stängs 8-11 augusti

Arbetet inleds på Halvors länk som stängs i båda riktningar från måndagen den 8 augusti klockan 05.00 till torsdagen den 11 augusti klockan 05.00. Trafiken leds om via Vädermotet, se karta. Dessutom stängs av- och påfarterna i Vikansmotet – den nya trafikplatsen längs Halvors länk – och trafiken hänvisas till Halvorsäng.

Klicka på kartan för större bild:

Kartan visar hur trafiken vid Halvors länk påverkas 8-11 augusti 2022.

Hisingsleden stängs 11-13 augusti

Arbetet fortsätter sedan på Hisingsleden med avstängningar som följd. Från torsdagen den 11 augusti klockan 05.00 till fredagen den 12 augusti klockan 05.00 stängs Hisingsleden i norrgående riktning mellan Vädermotet och Halvors länk. Trafiken leds om via Halvors länk, se karta.

Klicka på kartan för större bild:

Kartan visar hur trafiken vid Halvors länk påverkas 11-13 augusti 2022

Från fredagen den 12 augusti klockan 05.00 till lördagen den 13 augusti klockan 05.00 stängs Hisingsleden i södergående riktning mellan Halvors länk och Vädermotet. Trafiken hänvisas till Halvors länk, se karta.

Klicka på kartan för större bild:

Kartan visar hur trafiken vid Halvors länk påverkan 12-13 augusti 2022

Var uppmärksam på skyltningen och ta det försiktigt!

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram som vanligt.

Trafikverkets information om arbetena på Halvors länk och Hisingsleden hittar du här nedan:

Trafikverket – E6.20 Hisingsleden och Halvors länk

 

Läs också