Direkt till innehåll

Här är de största trafiknyheterna i vinter och vår

1 / 4

Är du nyfiken på vad som sker i Göteborgstrafiken framöver? Här är Trafik Göteborgs lista över större trafikhändelser som kan påverka just din resa.

I Göteborg byggs det för fullt – samtidigt som tunnlar och broar måste underhållas. Då är det oundvikligt att du som trafikant påverkas på olika sätt.

I nuläget (januari 2024) är det flera stora byggprojekt som påverkar Göteborgstrafiken. Dit hör bland annat renoveringen av Tingstadstunneln och byggnationen av Västlänken och Masthuggskajen. Samtidigt påbörjas flera arbeten under vintern och våren som begränsar framkomligheten och kan skapa köer.

För att du som trafikant lättare ska få en överblick har Trafik Göteborg sammanställt en lista över de närmaste månadernas mest trafikpåverkande händelser.

Notera att informationen endast är övergripande och fler detaljer om respektive händelse kommer i separata nyheter när det närmar sig. Dessutom är uppgifterna preliminära och kan komma att ändras.

Nedsatt hastighet på Landvettervägen

På Landvettervägen (väg 535) pågår förberedelser inför byggnationen av en faunapassage. Detta påverkar trafiken preliminärt från mitten av januari och cirka 1,5 månad framåt. Periodvis är endast ett körfält öppet på en sträcka i höjd med Gamla Prästvägen och trafiken släpps fram växelvis. Detta gäller främst dagtid klockan 09.00-15.00 och vissa nätter klockan 19.00-06.00.

Därefter kommer trafiken att ledas förbi arbetsområdet med nedsatt hastighet under en längre tid framöver.

Trafiken leds om vid Eriksbergsmotet

På Hisingen pågår ombyggnationen av Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. Detta påverkar trafiken på olika sätt i omgångar. Under våren kommer trafiken söder om Eriksbergsmotet påverkas och de som ska köra till och från Eriksberg leds om på lokala gator. Följ orange skyltning.

Trångt i Lindholmsallén

I höstas påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och citybussgatan mellan Frihamnen och Lindholmen. Arbetena påverkar trafiken i området på olika sätt i perioder och i slutet av april är det dags för nästa förändring. Då flyttas busstrafiken ut i de allmänna körfälten på båda sidor i Lindholmsallén och bussar får samsas med biltrafiken. Detta gäller på sträckan mellan hållplats Lindholmen och Lundby Hamngata och därmed får Regnbågsgatan och Pumpgatan ändrade hållplatslägen. Räkna med köer och längre restider, särskilt under rusningstid. Åker du kollektivt kan du hålla koll på din resa i Västtrafiks app To Go.

Den här trafiklösningen motsvarar den permanenta när projektet är klart vid årsskiftet 2025-2026.

Begränsad framkomlighet på Uddevallabron

Preliminärt i april startar ett underhållsarbete på Uddevallabron som begränsar framkomligheten under fyra veckor. Endast ett körfält är öppet i varje riktning och nedsatt hastighet gäller. Räkna därför med något längre restid än vanligt.

Nattarbeten på Tjörnbron

Den 10 mars återupptas arbetet med att byta ut snedkablar på Tjörnbron. Detta påverkar trafiken fram till den 30 november då endast ett körfält är öppet i varje riktning. Vissa nätter stängs Tjörnbron helt. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av arbetet utan kan ta sig förbi arbetsområdet.

När bron är stängd hänvisas trafiken till färjeleden över Svanesund och vidare mot väg 160. Detta innebär en lång omväg för trafiken och därmed längre restid. Undantaget gäller räddningstjänsten som kommer att kunna ta sig fram över bron vid behov. Arbetet pausas mellan juni och augusti.

Inställd tågtrafik

Under påsk, valborg och Kristi Himmelsfärd påverkas tågtrafiken på flera sträckor på grund av olika banarbeten. I korta drag handlar det om inställda tåg mellan Göteborgs Central och Gamlestaden/Partille/Ytterby. Kolla med ditt tågbolag om detaljer för din resa. Bohusbanan är fortsatt stängd mellan Stenungsund och Uddevalla fram till september 2024.

Pågående arbeten

Redan idag pågår trafikpåverkande arbeten på vissa platser i Göteborg med omnejd. Här är ett urval:

Tingstadstunneln

Renoveringen av Tingstadstunneln pågår för fullt. Detta innebär att ett tunnelrör är stängt och E6-trafiken går dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning. Trafiken via Lundbyleden, E20 och E45 leds om till Marieholmstunneln. Räkna med köer och längre restid – framförallt i rusningstid.

Renoveringen beräknas bli klar i maj 2024 och då öppnar båda tunnelrören för trafik igen.

Norra Sjöfarten

Trafiken mellan Operan och Hisingsbron fortsätter att gå dubbelriktad på Norra Sjöfarten medan Södra Sjöfarten är avstängd. Även av- och påfarten till och från Götatunneln vid Lilla Bommen-motet är avstängd och E45-trafiken leds om till Stationsmotet. Denna trafiklösning gäller hela 2024.

Västlänken

Byggandet av Västlänken i centrala Göteborg begränsar framkomligheten på flera håll i staden. En ny järnvägsbro har byggts mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Brobyggets större trafikpåverkande arbeten på E6 är klara men återställande arbeten kan förekomma under nätter och helger.

Masthuggskajen

Det pågående bygget av Masthuggskajen påverkar trafiken runt Järntorget. På Första Långgatan fortsätter det att vara begränsad framkomlighet och omledning av trafik även under våren. Masthamnsbron, som ligger utmed älven mellan Stenpiren och Danmarksterminalen, är stängd för all trafik åtminstone fram till sommaren 2025.

Hisingsleden

Längs Hisingsleden har bron i Björlandamotet öppnat för trafik. Hela trafikplatsen, inklusive gång- och cykelbana, ska bli färdig under våren.

E6 Stenungsund

E6 är fortsatt avstängd mellan Stora Högamotet och Lyckornamotet på grund av skredet som inträffade vid Stenungsund i september 2023. Trafiken leds om via E45 och väg 44. Parallellt med detta utförs löpande åtgärder på närliggande vägnät för att öka framkomligheten och säkerheten.

Trafikverkets information om Tingstadstunneln

Trafikverkets information om väg 535, Landvettervägen-Partillevägen

Trafikverkets information om Eriksbergsmotet

Trafikverkets information om Västlänkens olika deletapper

Trafikverkets information om E6 Stenungsund

Göteborgs Stads information om Masthuggskajen

Läs också