Direkt till innehåll

Här är de största vägarbetena i sommar

I sommar pågår flera större vägarbeten som kan påverka just din resa. Håll dig uppdaterad och planera i förväg. Vi har listan!

På sommaren genomförs många väg- och underhållsarbeten då pendlingstrafiken minskar. När tjälen har gått ur marken kan också mer omfattande och permanenta åtgärder göras i vägnätet. Parallellt med detta pågår flera stora infrastrukturprojekt i Göteborg, som också påverkar trafiken.

Visa hänsyn i trafiken

Som bilist får du räkna med köer, omledningar och hastighetssänkningar. Därmed kan din resa ta längre tid än vanligt, så var ute i god tid och planera din resa i förväg. Ett tips är att kolla i Trafiken.nu-appen före avresa – på så sätt ser du var störningarna är just nu.

Dessutom är det såklart alltid viktigt att ta det lugnt, hålla avstånd och respektera hastigheten. Allt för att visa hänsyn till de som arbetar på vägen men också till dina medtrafikanter.

Sommarens vägarbeten att ha koll på i Göteborgsområdet:

 

E6 vid Stenungsund är avstängd

E6 är avstängd mellan Stora Högamotet och Lyckornamotet på grund av skredet som inträffade vid Stenungsund i september 2023. Trafiken leds om via E45 och väg 44. Det är viktigt att du kör via den utpekade omledningsvägen, både för trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen planeras att öppna för trafik igen under andra veckan i juli.

Dubbelriktad trafik på Norra Sjöfarten

Trafiken mellan Operan och Hisingsbron går dubbelriktad på Norra Sjöfarten medan Södra Sjöfarten är avstängd. Även av- och påfarten till och från Götatunneln vid Lilla Bommen-motet är avstängd och E45-trafiken leds om till Stationsmotet. Denna trafiklösning gäller hela 2024.

Flera avstängningar i Eriksbergsmotet

Eriksbergsmotet på Hisingen håller på att byggas om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Lundbyleden.Detta innebär att flera anslutningar är stängda och det är tidvis köer i området.

– Cronackersbron i riktning mot Lindholmen är avstängd för bil- och busstrafik fram till slutet av juni. Trafiken leds om via Nordviksgatan.

– Kolhamnsgatan norrut är avstängd fram till den 10 juli och trafiken leds om via Säterigatan.

– Avfarten från Lundbyleden österifrån mot Eriksberg och påfarten från Eriksberg mot Lundbytunneln i Eriksbergsmotet är avstängda fram till den 16 juli. Trafiken hänvisas till Bräckemotet.

Ombyggnationen av Eriksbergsmotet väntas bli klar i höst.

Götatunnelns av- och påfarter vid Järntorget stängs

Utvecklingen av den nya stadsdelen Masthuggskajen pågår för fullt och byggnationen har de senaste åren påverkat trafiken bland annat runt Järntorget. I sommar sker ytterligare förändringar.

Den 3 augusti stängs avfarten från Götatunneln mot Järntorget vid Järntorgsmotet. Detta innebär att du som bilist får köra vidare på Oscarsleden och vända i Fiskhamnsmotet. Vid ett senare tillfälle stängs även påfarten från Järntorget till Götatunneln vid Järntorgsmotet och omledning sker via Första Långgatan eller Värmlandsgatan beroende på vilket håll du kommer ifrån.

Därmed blir det mer trafik både vid Fiskhamnsmotet och på de mindre ”omledningsgatorna”. Räkna därför med längre restider. För att underlätta situationen i Fiskhamnsmotet kommer trafiken från Stenafärjorna på Emigrantvägen att ledas västerut på Oscarsleden vid Fiskhamnsmotet, där man får köra vidare till något av nästkommande mot.

Orsaken är att på- och avfarten ska däckas över för att skapa plats för en ny park. Dessa trafiklösningar gäller fram till hösten 2025.

Risk för köer över Hisingsbron

Bygget av en ny spårväg och citybusslinje mellan Lindholmen och Frihamnen är i full gång. Detta innebär att det är begränsad framkomlighet för trafiken på Hjalmar Brantingsgatan mot Hisingsbron fram till september. Bilisterna leds via en tillfällig parallellväg med endast ett körfält, på en kortare sträcka i höjd med Frihamnsmotet.

Under en period i sommar – den 24 juni-21 juli – påverkas även biltrafiken från centrum mot Hisingen via Hisingsbron. Då måste bil- och busstrafiken samsas i ett körfält över bron. Detta kommer att skapa köer, särskilt i rusningstid.

Samtidigt ställs spårvagnstrafiken in över Hisingsbron och ersätts med buss. Länk till mer information om detta hittar du längst ner.

Ansträngt i Lindholmsallén

Bygget av den nya spårvägen och citybussgatan mellan Frihamnen och Lindholmen påverkar också trafiken i området kring Lindholmen. Busskörfälten i mitten av Lindholmsallén är avstängda, vilket innebär att bil- och busstrafiken måste samsas i ett körfält i varje riktning.

Denna begränsning skapar köer och längre restider, särskilt under morgonen och eftermiddagens rusningstrafik. När det är som värst sträcker sig köerna ända bort till Lindholmsmotet och ut på Lundbyleden. Försök därför att undvika rusningstid eller välj andra färdsätt. Till exempel går det numera en gratisfärja mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand.

Kör du bil till Lindholmen rekommenderas du att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmsallén eller vid Frihamnen för att sedan till exempel gå eller ta en Styr & Ställ-cykel den sista biten. Detta för att underlätta framkomligheten i området.

Trafiklösningen med buss- och biltrafik i samma körfält kommer att bli permanent när den nya spårvägen och gatan är klar vid årsskiftet 2025-2026.

Avstängningar kring Brunnsparken

Den 16 juni-5 augusti pågår ett omfattande spårarbete i Brunnsparken som stänger av olika delar av området i etapper. Arbetet gör dock uppehåll under Gothia Cup den 16-21 juli.

Som bilist får du räkna med avstängningar och omledningar kring Brunnsparken. Vägar som berörs är Norra Hamngatan och Södra/Östra Hamngatan – var uppmärksam på gällande skyltning! Parkeringshusen i NK och Nordstan går att nå under hela perioden. Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna ta sig fram genom Brunnsparken under hela perioden men leds om via orange skyltning.

Arbetet påverkar också spårvagns- och busstrafiken. Länk till mer information om detta hittar du längst ner.

Körfält avstängda på Hisingsleden vid Björlandamotet

Längs Hisingsleden är endast ett körfält öppet i varje riktning i höjd med Björlandamotet. Dessutom är hastigheten sänkt till 50 kilometer i timmen. Detta gäller fram till den 2 juli. Orsaken är dikesarbeten och andra arbeten som är i närheten av de trafikerade ytorna.

Asfaltering på E6 mellan Fjärås och Frillesås

Under några veckor mellan den 29 juli och 6 oktober pågår asfaltering på E6 söderut mellan Fjärås och Frillesås klockan 18.00-05.30. Under arbetet blir det förbiledning alternativt överledning med dubbelriktad trafik.

Asfaltering på väg 40 mellan Landvettermotet och Ryamotet

Under några veckor mellan den 5 augusti och 6 oktober pågår asfaltering på väg 40 mellan Landvettermotet och Ryamotet klockan 22.00-05.30. Trafiken leds om.

Observera att vi här presenterar den generella påverkan. Listan kan komma att uppdateras.

I sommar pågår också flera större spårarbeten som påverkar dig som resenär i kollektivtrafiken. Se länk nedan.

Spårarbeten påverkar kollektivtrafiken i sommar.

Trafik Göteborg önskar dig en fin sommar!

Läs också