Direkt till innehåll

Här är sommarens stora vägarbeten

Trafik Göteborg ger dig koll på några av sommarens vägarbeten som kan påverka din resa.

Sommaren är en tid då många väg- och underhållsarbeten genomförs. Pendlingstrafiken minskar och vädret är som mest gynnsamt. Förutom mer eller mindre rutinmässiga arbeten pågår även ett flertal stora infrastrukturprojekt i Göteborg, som också påverkar trafiken.

Oavsett om du är van Göteborgspendlare eller semestertrafikant kan det vara bra att känna till aktuella vägarbeten inför sommaren. Vill du veta mer om något av sommarens vägarbeten hittar du mer information på trafikgoteborg.se – och du vet väl att du alltid kan hålla dig uppdaterad om trafikläget med appen Trafiken.nu.

Sommarens vägarbeten att ha koll på i Göteborgsområdet:

E6: Renoveringen av Tingstadstunneln påverkar trafiksystemet i hela Göteborg. Detta innebär att ett tunnelrör är stängt och trafiken går dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning – detta gäller fram till maj 2024.

E6, Gullbergsmotet: Arbeten med den nya järnvägsbron över E6 påverkar framkomligheten på E6 under tre helger i sommar – den 9-11 juni, 16-18 juni och 30 juni-2 juli. Under dessa helger stängs körfält mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, störst påverkan är det den 16-18 juni. Räkna med förlängda restider och köer.

Hisingsleden: Arbetet med de två återstående trafikplatserna Volvomotet och Björlandamotet fortsätter att påverka trafiken i sommar med begränsad framkomlighet.

E20, Vårgårda-Vara: Sommartrafiken mellan Vårgårda och Vara får räkna med mindre omledningar, sänkt hastighet och smalare körfält när E20 byggs ut till en mötesfri väg genom Västra Götaland.

Riksväg 40, Bollebygd-Viared: Från den 5 juni till början av juli utförs ett beläggningsarbete på riksväg 40 mellan Nabbamotet och Grönkullenmotet. Arbetet sker nattetid klockan 21.30-05.00 men påverkar trafiken dygnet runt, då hastigheten på sträckan mellan Bollebyggd och Viared sänks till 70 km/timmen.

E6, Kungälv-Rollsbo: Under perioden 7 augusti-8 september utförs ett beläggningsarbete mellan Kungälvsmotet och Rollsbomotet. Arbetet utförs nattetid klockan 21.00- 05.30. På- och avfartsramperna till och från E6 stängs och trafiken på sträckan leds över till motsatt körbana.

Väg 168, Vävra-Tjuvkil: I augusti inleds arbetet med en ny gång- och cykelbana samt en tillgänglighetsanpassning av hållplatser, på delar av Marstrandsvägen. Trafiken leds växelvis i ett körfält med hjälp av ljussignal och gående och cyklister tar sig fram i vägrenen.

Första Långgatan:
Från den 2 maj till hösten 2023 utförs spårabeten som gör att delar av biltrafiken på Första Långgatan stängs och leds om mellan Järnvågsgatan och Stigbergget. Även gång- och cykeltrafiken i området påverkas. Följ lokal skyltning på plats.

Eriksbergsmotet: Arbetet med en ny cirkulationsplats vid Eriksbergsmotet startar 19 juni och påverkar under sommaren främst trafiken runt arbetsområdet vid Herkulesgatan som leds om via lokal skyltning. I slutet av september startar sprängningsarbeten, vilket ger kortare stopp i trafiken.

Salsmästaregatan: Den 3 juli-20 augusti utförs arbeten på Salsmästaregatan, över Tingstadstunnelns mynning, där trafiken leds växelvis i ett körfält. Den 16 juli-6 augusti stängs Salsmästaregatan helt för genomfartstrafik, vilket gör att trafiken i höjd med Tingstad får en längre omledning. Gång- och cykeltrafik leds om via lokal skyltning.

Gullbergs Strandgatan: Den 19 juni-18 september utförs ett ledningsarbete i två etapper. Under etapp 1 stängs infarten till Hamntorgsgatan från Norra Sjöfarten och under etapp 2 stängs gatan för trafik mellan Vikingsgatan och Hamntorgsgatan. Trafiken till P-arken kör via Hamntorgsgatan från Norra Sjöfarten.

Kungsstensmotet: I början av juli går den pågående renoveringen av Kungsstensmotet in i ett nytt skede. Från den 3 juli och åtta veckor framåt stängs avfartsrampen från Västerleden mot Långedragsvägen. Trafiken hänvisas istället via Gnistängsmotet. Kom också ihåg att bron över Västerleden i Kungsstensmotet fortfarande är avstängd för biltrafik.

Observera att vi här presenterar den generella påverkan. Listan kan komma att uppdateras.

Trafik Göteborg önskar dig en fin sommar!

Läs också