Direkt till innehåll

Hastigheten sänks över Angeredsbron

Den 3 juni-20 december är endast ett körfält öppet i vardera riktning över Angeredsbron, när miljöskyddsarbete utförs på bron.

Under våren har arbeten pågått på och i anslutning till Angeredsbron för att leda bort vägdagvatten. Detta för att skydda så att miljöfarliga ämnen inte hamnar i Göta älv.

Från den 3 juni fram till 20 december sker arbeten på bron som påverkar trafiken i båda riktningar. Gående och cyklister påverkas inte av arbetet.

Följande gäller:
Den 3 juni till 24 augusti stängs ett körfält på brons södra sida, i riktning mot Angered, vilket innebär att endast ett körfält är öppet i vardera riktningen med sänkt hastigheten över bron.

Den 24 augusti fram till 20 december stängs ett körfält på brons norra sida, i riktning mot Kärra, vilket innebär att endast ett körfält är öppet i vardera riktningen med sänkt hastigheten över bron.

Uppehåll under semestern
Under veckorna 28-31, 12 juli-2 augusti, görs semesteruppehåll och bron trafikeras då som vanligt utan någon trafikpåverkan.

Vill du veta mer om arbetet på Angeredsbron och pågående miljöskyddsåtgärder. Besök Trafikverkets hemsida.

Läs också