Direkt till innehåll

Helgarbeten påverkar trafiken på E6

Helgen den 30 juni-2 juli är endast två av tre körfält öppna i varje riktning på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Samtidigt pågår arbeten vid Kallebäcksmotet. Räkna med extra restid och köer.

Arbetet med Västlänkens järnvägsbro som byggs över E6 fortsätter. Efter det gjutningsarbete som gjordes i slutet av maj arbetar Trafikverket under ett antal helger med att ta bort gjutformarna. Närmast påverkar detta trafiken helgen den 30 juni-2 juli då antalet körfält på E6 begränsas mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet.

Två körfält i varje riktning

Från fredagen klockan 22.00 till måndagen klockan 05.00 är endast två av tre körfält öppna för trafik i vardera riktning. Räkna med längre restider och köer, främst under de timmar på dagen när det är som mest trafik.

Trafiken söderut påverkas vid Kallebäcksmotet

Samma helg görs även andra arbeten vid Kallebäcksmotet vilket bidrar till begränsad framkomlighet för södergående trafik förbi Liseberg, där endast två av fyra körfält är öppna. Detta gäller från fredagen klockan 21.00 till måndagen klockan 05.00.

Läs också