Direkt till innehåll

I vinter rullar längre spårvagnar – hållplatser försvinner

I vinter sätts nya, längre spårvagnar in i ordinarie trafik på linjerna 5 och 11. Samtidigt försvinner fyra hållplatser som idag ligger för tätt.

Antalet resenärer i kollektivtrafiken förväntas öka de kommande åren och ett sätt att anpassa kollektivtrafiken efter detta är genom längre spårvagnar. Västtrafiks nya, 45 meter långa, spårvagnar – jämfört med dagens cirka 30 meter långa vagnar – av modellen M34 börjar levereras efter sommaren.

I vinter sätts de in i ordinarie trafik på linjerna 5 och 11. Därmed blir det plats för fler ombord och minskad trängsel, utan att det blir fler fordon i spårvagnssystemet, som har begränsat utrymme.

Fyra hållplatser tas bort

Samtidigt försvinner fyra hållplatser längs dessa linjer: Sanatoriegatan, Ättehögsgatan, Bäckeliden och Roddföreningen. Orsaken är att de ligger nära andra hållplatser och har relativt få på- och avstigande.

– Alla hållplatserna längs linje 5 och 11 behöver vara långa nog för att av- och påstigning ska kunna ske på ett säkert sätt. I arbetet att förlänga hållplatser har vi också tittat på sätt att snabba upp trafiken och utrett om det finns hållplatser som ligger tätt och kan tas bort utan att det får för stora negativa effekter för våra resenärer, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Kortare restid

Effekten blir kortare restid för de resenärer som sitter på spårvagnen förbi hållplatsen. Per tur rör det sig om ett par minuter, men totalt sett över trafikdygnet blir det betydande tidsvinster vilket ger mer kapacitet i spårvagnssystemet som helhet.

Exakt datum för när hållplatserna dras in är ännu inte klart. Det kommer att ske samtidigt som de nya längre spårvagnarna tas i drift.

Västtrafiks pressmeddelande om hållplatserna som tas bort.

Läs också