Direkt till innehåll

Indragen spårvagnstrafik på Viktoriagatan i helgen

Sedan den 7 mars har delar av Viktoriagatan varit stängd för genomfartstrafik i olika omgångar. I helgen utökas avstängningen vilket innebär att inte heller spårvagnstrafik kan köra på Viktoriagatan.

Sedan den 7 mars har delar av Viktoriagatan varit stängd för genomfartstrafik i olika omgångar. I helgen utökas avstängningen vilket innebär att inte heller spårvagnstrafik kan köra på Viktoriagatan.

I helgen, den 19-20 mars, utökas de tidigare avstängningarna för genomfartstrafik på Viktoriagatan. Det innebär att inga spårvagnar kommer att trafikera gatan.

Sedan den 7 mars har delar av Viktoriagatan varit stängd för genomfartstrafik i olika omgångar, främst på sträckan mellan Vasagatan och Parkgatan. Orsaken är ett ledningsarbete som pågår i området fram till augusti. Biltrafik från Parkgatan leds om via Erik Dahlbergsgatan (följ orange skyltning på plats) och busstrafiken har ändrade körvägar under hela arbetsperioden fram till den 18 augusti.

Inga spårvagnar på sträckan

I helgen utökas avstängningen vilket innebär att inte heller spårvagnstrafik kan köra på Viktoriagatan. Linje 3 är indragen mellan Vasa Viktoriagatan och Kungsportsplatsen. Detta gäller från den 19 mars klockan 07.00 till den 21 mars klockan 04.00. För mer information om indragna hållplatser och ändrade körvägar kan du söka i appen Västtrafik To Go.

Spårvagnstrafiken återgår till att köra på Viktoriagatan under måndagen den 21 mars, medan övrig genomfartstrafik fortsätter att ledas om. Gatan kommer att vara delvis stängd i olika etapper under resten av veckan.

Gatan enkelriktas

Den 4 april öppnas Viktoriagatan igen. Gatan blir då enkelriktad och endast öppen för norrgående trafik, alltså i riktning mot Parkgatan/”Allén”. Trafiken från Parkgatan fortsätter att ledas om via Erik Dahlbergsgatan fram tills att ledningsarbetet beräknas vara klart i augusti.

Hos Västtrafiks trafikinformation kan du läsa mer om hur händelsen påverkar kollektivtrafiken.

Läs också