Direkt till innehåll

Infart till Nordstans p-hus påverkas

En del av ett körfält på Nils Ericsonsgatan från Götaälvbron-hållet in mot Nordstans p-hus försvinner under cirka en veckas tid.

Sträckan som påverkas gäller en kortare del av Nils Ericsonsgatan i södergående riktning in mot Nordstans p-hus. Det är alltså fordonstrafiken som kommer från Götaälvbron och som ska in i p-huset som berörs.

Från och med den 7 januari och i cirka en veckas tid stängs en del av det ena körfältet in i p-huset av på denna sträcka. Det kommer hela tiden vara möjligt att köra in i Nordstans p-hus, även om det blir tillfälligt trångt.

Längre fram i januari, mellan den 15 och 28 januari, påverkas även gång- och cykelvägen vid platsen. Gång- och cykelbanan smalnar då av och leds förbi området.

Orsaken till trafikpåverkan är arbeten med Västlänken i området. Närmare bestämt ska rör installeras för att mäta grundvattennivåerna före, under och efter bygget av Västlänken.

Enkel karta som visar vilken del av Nils Ericsonsgatan som påverkas:

Läs också