Direkt till innehåll

Inga fler trafikstopp vid Kallebäck

Nu är sprängningsarbetena längs E6 vid Kallebäcksmotet klara, vilket innebär att det inte längre sker några korta trafikstopp på E6.

Byggnationen av den södra tunnelmynningen för Västlänken pågår för fullt vid Kallebäcksmotet väster om E6. Under en längre period skedde sprängningar i detta område på vardagar mellan klockan 11.20 och 11.40, vilket har inneburit korta trafikstopp på E6 vid Kallebäck.

Nu är dock sprängningsarbetena klara och avslutade – därmed stoppas inte heller E6-trafiken något mer.

Kom ihåg att det förekommer begränsningar på E6 i och med renoveringen av Tingstadstunneln. Dessutom håller Västlänken på att bygga en ny järnvägsbro mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, vilket påverkar E6-trafiken under helgerna vecka 43 och 48.

Trafikverkets information om arbetet vid Kallebäck.

Vår information om renoveringen av Tingstadstunneln.

Läs också