Direkt till innehåll

Inga fler trafikstopp vid Korsvägen

Nu är alla sprängningar som påverkar trafiken klara kring Korsvägen. Därmed kommer det inte att ske några fler korta trafikstopp i området.

Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen har varit igång sedan 2018 och i början av februari 2022 inleddes sprängningar i schaktet. Sprängningarna har pågått vardagar och inneburit att alla trafikslag förbi Korsvägen har stoppats i cirka 10 minuter mellan klockan 10.00 och 10.30 och mellan klockan 12.30 och 13.00.

Nu är dock alla sprängningar som påverkar trafiken klara. Detta betyder alltså att det inte kommer att ske några fler korta trafikstopp i området kring Korsvägen.

Notera att det fortsättningsvis kommer att pågå sprängningar nere i tunnlarna – dessa kommer att låta mycket men inte påverka dig som trafikant.

Läs också