Direkt till innehåll

Inga spårvagnar via Redbergsplatsen

Den 11 juni-14 augusti går ingen spårvagnstrafik mellan Svingeln och Gamlestads Torg/Östra Sjukhuset. Bussar ersätter på sträckorna. Räkna med extra byten och längre restid.

Ett större spårarbete ska utföras längs Redbergsvägen mellan den 11 juni och 14 augusti, vilket påverkar samtlig trafik på olika sätt.

Längre restid

Resenärer i kollektivtrafiken påverkas genom att all spårvagnstrafik ställs in mellan Svingeln och Gamlestads Torg och mellan Svingeln och Östra Sjukhuset. Buss 3E ersätter mellan Virginsgatan och Heden och buss 6E ersätter mellan Gamlestads Torg och Svingeln. Resenärer som ska till och från Östra sjukhuset hänvisas till linje 5.

Som resenär får du räkna med extra byten och längre restid. Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go.

Notera att det i sommar också pågår spårarbeten i Angered och Bergsjön i perioder och då kan ersättningstrafiken se något annorlunda ut.

All trafik får samsas i samma körfält

Under arbetets gång påverkas också biltrafiken i området. Dels genom att körfält smalnas av längs Redbergsvägen, dels genom att bil- och busstrafik får samsas i ett och samma körfält, vilket stundtals kan skapa köer.

Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna ta sig fram i området men med vissa smärre begränsningar.

Läs också