Direkt till innehåll

Ingen spårvagnstrafik över Hisingsbron

Nätterna den 9-10 och 10-11 oktober går ingen spårvagnstrafik över Hisingsbron mellan klockan 22.00 och 04.00. Resenärer hänvisas till busstrafiken.

Hisingsbron öppnade för trafik i maj förra året men det återstår fortfarande vissa arbeten innan bron är helt färdig. Åtgärder ska göras på lyftspannet och på kollektivtrafikbron ner mot Östra Hamngatan och Nordstan. Medan detta pågår stängs spårvagnstrafiken över bron av.

Resenärer hänvisas till busstrafik

Nätterna den 9-10 och 10-11 oktober stängs spårvagnstrafiken över bron mellan klockan 22.00 och 04.00. Resenärer hänvisas då till ordinarie busstrafik mellan hållplatserna Lilla Bommen/Nordstan och Hjalmar Brantingsplatsen, för att sedan välja spårvagnslinje X mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Varmfrontsgatan. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se hur din resväg påverkas.

Buss och biltrafik delar körfält

Under pågående arbete leds busstrafiken om till de allmänna körfälten, vilket innebär att bil- och busstrafik får samsas i samma körfält över bron. Gående och cyklister påverkas inte utan tar sig fram som vanligt.

Läs också