Direkt till innehåll

Inlandsgatan stängs för genomfart

1 / 3

Den 17 oktober och cirka ett år framåt stängs Inlandsgatan mellan Gropegårdsgatan och Herkulesgatan. Under hösten startar även sprängningar vid Eriksbergsmotet som stoppar trafiken i korta intervaller.

På Hisingen håller Eriksbergsmotet på att byggas om för att öka säkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. Det handlar bland annat om att bygga en ny rondell och en ny gata som ska koppla ihop Inlandsgatan och Eriksbergsmotet. På så sätt kommer man på sikt att kunna avlägsna trafikljuset i korsningen Inlandsgatan-Lundbyleden, som idag utgör en olycksrisk samt stoppar upp trafikflödet.

Under arbetets gång kommer det göras sprängningsarbeten under olika perioder både vid Eriksbergsmotet och Inlandsgatan, vilket också påverkar trafiken.

Välj andra vägar

Den 17 oktober startar arbeten vid Inlandsgatan som innebär att gatan stängs för bil- och kollektivtrafik mellan Gropegårdsgatan och Herkulesgatan. Trafiken mellan Lundbyleden och Gropegårdsgatan får därmed välja andra vägar. Detta kommer att leda till mer trafik i andra delar av området, framför allt i anslutning till Hjalmar Brantingsgatan och vid Eriksbergsmotet.

– Även mindre gator i området kommer sannolikt bli mer trafikerade än vanligt och man kan behöva räkna med längre restider, främst under rusningstid, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Därför är det bra om du som har möjlighet väljer andra färdsätt, till exempel att åka kollektivt. Bussarna får under den här perioden ändrade körvägar och hållplatser – sök din resa i appen Västtrafik To Go för mer information.

Gång- och cykel tar sig fram

Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna ta sig fram på Inlandsgatan under avstängningen. Undantag gäller i samband med sprängningar som utförs vid Inlandsgatan under perioden november-februari mellan klockan 06.30 och 16.00. Då sker korta stopp för all trafik vid cirkulationsplatsen Gropegårdsgatan-Inlandsgatan.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar att Inlandsgatan stängs på sträckan mellan Gropegårdsgatan och Herkulesgatan.

 

Korta sprängstopp påverkar Lundbyleden

I början av november startar även sprängningsarbeten vid Eriksbergsmotet som pågår till en bit in i december. Sprängningarna sker under vardagar mellan klockan 10.00 och 14.00. Vid varje tillfälle stoppas delar av trafiken vid Eriksbergsmotet, på eller i anslutning till Lundbyleden, i max tio minuter. Vilka sträckor som berörs kan variera mellan olika tillfällen.

Om du inte vill riskera att bli stillastående så bör du undvika området under sprängtiderna. Annars får du räkna med att resan kan ta lite längre tid än vanligt. Du som åker kollektivt håller dig uppdaterad om din resa i To Go-appen.

Vänstersväng mot Lundbyleden fortsatt avstängd

Vi påminner också om att vänstersvängen från Inlandsgatan mot Lundbyleden österut är fortsatt avstängd. Trafiken leds tills vidare om via Herkulesgatan till Lindholmsmotet.

 

Läs också