Direkt till innehåll

Inställda tågresor för helgresenärer

Helgen den 25-26 maj påverkas en del av tågtrafiken till och från Göteborg Central. Resenärer hänvisas till buss eller övrig kollektivtrafik på hela eller delar av sträckan.

På grund av arbeten vid Göteborgs centralstation ställs delar av tågtrafiken in på flera sträckor till och från Göteborg. Detta gäller från den 25 maj klockan 00.00 till den 26 maj klockan 23.59.

Under tiden ersätts tågresor med buss eller övrig kollektivtrafik på hela eller delar av resan. Du som resenär får räkna med längre restid och extra byten.

Kom ihåg att cykel inte får tas med på ersättningsbussar eller övrig kollektivtrafik.

Observera att vi här bara beskriver den generella påverkan – för mer detaljerad information hänvisar vi till respektive tågbolag och Västtrafik.

Göteborg–Gamlestaden/Trollhättan

Pendeltåg och regionaltåg ställs in mellan Göteborg och Gamlestaden. Resenärer hänvisas till ordinarie spårvagnstrafik på sträckan. Vy-tågen ställs in mellan Göteborg och Trollhättan. Resenärer hänvisas till ersättningsbuss på sträckan.

Göteborg–Stenungsund–Uddevalla

Tågtrafiken ställs in mellan Göteborg och Stenungsund. Resenärer hänvisas till ordinarie kollektivtrafik. Stenungsund Express har förstärkts med extra avgångar. Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla är sedan tidigare ersatt med buss på grund av arbeten på Bohusbanan. Detta arbete har förlängts fram till årsskiftet.

Göteborg–Alingsås–Mariestad/Töreboda

SJ regionaltåg och Västtågen ställs in mellan Göteborg och Alingsås. Resenärer hänvisas till ordinarie pendeltåg på sträckan. Den 25 maj klockan 00.00-02.00 ställs all tågtrafik in på hela eller delar av sträckan Göteborg-Alingsås. Resenärer hänvisas till ersättningsbuss.

Läs också