Direkt till innehåll

Jonseredsvägen förblir stängd

Efter en omfattande undersökning visar det sig att Jonseredsvägen måste hållas stängd i flera år. All motortrafik är fortsatt hänvisad till E20.

Jonseredsvägen mellan Partille och Lerum har varit stängd sedan februari efter att en bärande stenmur under vägen plötsligt rasat in.

Stängd minst till 2021
Efter att den skadade vägsträckan undersökts grundligt visar det sig nu att det krävs en omfattande ombyggnation av vägsträckan. Vägen måste därför hållas stängd åtminstone fram till slutet av 2021.

– Den berörda vägsträckan ligger inom ett Natura 2000-område och intill lekbotten för Säveålaxen. Det innebär att det krävs omfattande miljöutredningar och tillståndsprocesser innan ett åtgärdsarbete kan påbörjas. Det innebär att ett återöppnande av Jonseredsvägen kan dröja flera år, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun på kommunens hemsida.

Hänvisning till E20
All motortrafik är därför fortsatt hänvisad till E20. Skulle E20 inte vara framkomlig hänvisas fordonstrafiken istället till väg 190. Gående och cyklister kan ta sig förbi den skadade vägsträckan genom att använda gång- och cykelvägen norr om Jonsereds fabriker.

Karta över den aktuella vägsträckan: 
jonsered_karta_liten.JPG

Läs också