Direkt till innehåll

Jordfallsbron stängs fyra nätter

Underhållsarbeten på Jordfallsbron i augusti och september gör att bron stängs nattetid vid fyra tillfällen. Räkna med längre resväg.

För att göra Jordfallsbron mer driftsäker utförs i augusti och september ett omfattande underhållsarbete på bron. Arbetet medför att bron stängs för all trafik nattetid vid fyra tillfällen.

Jordfallsbron är avstängd klockan 23.30–05.30 följande nätter:
– Söndag 22 augusti–måndag 23 augusti
– Fredag 27 augusti–lördag 28 augusti
– Torsdag 9 september–fredag 10 september
– Onsdag 15 september–torsdag 16 september

Under ovanstående tider är bron stängd för all trafik, det vill säga bilar och övriga motorfordon, kollektivtrafik, gående och cyklister. Behöver du korsa älven under avstängningsperioden är närmaste bro Angeredsbron.

För busstrafik söker du lämpligast efter alternativ resa i appen Västtrafik To Go.

Du kan läsa mer om underhållsarbete på Jordfallsbron på Trafikverkets hemsida. 

Läs också